Tổng số : 0
Bigo " nghe em kể chuyện thôi mà sao anh say thế "

* Nhấn chuột phải và chọn "save target as"