Tổng số : 0
Đọc truyện đêm khuya VOV Đài Tiếng nói Việt Nam | Bầu trời ngoài ô cửa - Ngụ cư

VOV Media xin gửi tới thính giả hai truyện ngắn
Tuyển tập truyện ngắn:
https://www.youtube.com/watch?v=wgg76fgAO-8&list=PLRFIFJHKXtmZojWTTK9B494euqZ2T9xIq
Truyện dài kỳ (Tiểu thuyết):
https://www.youtube.com/watch?v=aaJluShA-4k&list=PLRFIFJHKXtmbqiQe5VMbX472ceI7zN6kd
https://www.youtube.com/watch?v=g7IusaorrhI&list=PLRFIFJHKXtmY4SdCcOJsAg0CsS32cZnO6
Sân khấu truyền thanh, câu chuyện cảnh giác:
https://www.youtube.com/watch?v=APNgpztjTsk&list=PLRFIFJHKXtmZlCfLZCuytL3c3Dlti6rlU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _
Cảm ơn quí vị đã lắng nghe !
Đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCNeKKKdm8Ayh70yD05-8qpQ
Trang Web:
http://vov.vn/
http://vov2.vov.vn/
http://www.vovgiaothong.vn/