Tổng số : 0
[ Tập 667 ] Chuyện ma có thật : Ma mèo

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 667 bao gồm các chuyện :
- Ma mèo nhập ( Sài Gòn )
- Gõ cửa đêm khuya ( Sóc Trăng )
- Đòi mạng ( Bình Thuận )
- Ma nhát trong trường năng khiếu ( Bình Thuận )
------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Facebook phụ : https://www.facebook.com/ho.eric.370
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhliêu trai chí dịchuyện ma mysuthy thanh phamthy kể chuyện machuyện ma