Tổng số : 0
[ Tập 676] Chuyện ma có thật : Vong hồn trinh nữ

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
Tập 676 bao gồm các chuyện :
- Giành lại mạng sống ( Long An )
- Vong hồn trinh nữ ( Vũng Tàu )
- Vong hồn ông Nội
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhliêu trai chí dịchuyện ma mysuthy thanh phamthy kể chuyện machuyện ma