Tổng số : 0
[ Tập 684 ] Chuyện ma có thật : Con quỷ dưới cầu cá

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 684 bao gồm các chuyện ngắn :
- Con quỷ dưới cầu cá ( Bình Dương )
- Ba con quỷ nữ trên bến sông ( Vĩnh Long )
- Con tinh trên bến vắng
- Quỷ một giò
- Đầu trâu mặt ngựa
------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhchuyện mama