Tổng số : 0
[ Tập 694 ] Chuyện ma có thật : Thế mạng cho Cha

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 694 bao gồm các chuyện :
- Chuyến đi Thái Lan ám ảnh
- Sinh con yếu vía ( Vĩnh Long )
- Thế mạng trả hiếu cho Cha ( Vĩnh Long )

------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhchuyện mama