Tổng số : 0
[ Tập 702 ] Chuyện ma có thật : Con quỷ trong Miếu hoang

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham

Tập 702 bao gồm các chuyện :
- Hai con ma da ( Đà Nẵng )
- Con quỷ trong Miếu hoang ( Đà Nẵng )
- Ba chuyện ma khi đi lính ( Sư đoàn 5 - Tây Ninh )

------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhchuyện mama