Tổng số : 0
[ Tập 713 ] Chuyên ma có thật : Hồn ma người đàn bà bị điện giựt

#chuyenmacothat#chuyentamlinh#thythanhpham
Tập 713 bao gồm các chuyện :
- Ma xương
- Ma trong trạm y tế
- Hồn ma người đàn bà bị điện giựt
- Ma giấu

------ Kênh MYSU - Thy Thanh Pham
https://www.youtube.com/channel/UCLQzP5h6kdHZo7KRxumC_sw
Email gởi chuyện : [email protected]
Email gởi chuyện 2 : [email protected]
Fanpage gởi chuyện : https://www.facebook.com/mysuthythanhpham/
Facebook : https://vi-vn.facebook.com/mysustudio
Instagram : thythanhpham


chuyện ma có thậtchuyện ma đêm khuyachuyện tâm linhchuyện mama