Truyện :
Số trang :
3
3
admin
2011-07-21 01:32:23
3185
4
Chuyển đến trang :
ngang qua ngôi nhà thì thấy chiếc áo khoác của mỉnh nằm trên ngôi mộ
    NGÔI NHÀ này chỉ lắp một thứ đèn đó lả đèn vàng , không có đèn trắng ,có một cái hầm ở dưới ngôi nhà ,có 1 trệt và một lầu , khi bước vào sẽ thấy một bức tranh vẽ môt gương mặt tưa như sọ người có 2 rănh nanh thè ra nhỉn rất ghê.......
    Bây giờ chỉ có một nguời quản gia sống ở ngôi nhà đó
    ai có dịp lên đà lạt chơi thì nhớ lên coi thử nghen....