Tổng số : 23
Con ma trong hồ tắm
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật