Truyện :
Số trang :
6
1
admin
2013-10-06 03:17:48
2136
2
Chuyển đến trang :
Hồ gả con

 Có một Thiên Quan họ Ân, người Lịch Thành thuở nhỏ, nhà nghèo, thường tỏ ra gan dạ. Trong ấp có khu nhà của một cố gia, rộng vài chục mẫu, lầu viện liền nóc, thường thấy chuyện quái dị, vì thế mà bỏ hoang, không ai ở.
   Lâu ngày tranh cỏ mọc um tùm, giữa ban ngày cũng không ai dám bén mảng đến.
   Một hôm, Ân đang cùng các bạn học trò uống rượu, có người nói đùa:
   - Ai dám ngủ trong nhà đó một đêm, chúng tôi sẽ góp tiền đãi bữa rượu.
   Ân ngồi nhổm ngay dậy, nói:
   - Khó gì việc ấy.
   Rồi cắp một chiếc chiếu mà đi. Chúng bạn tiễn Ân đến cổng, bảo đùa rằng:
   - Chúng tôi hẵng đợi ngoài này, nếu như có thấy điều gì thì kíp gọi to lên.
   Ân cười đáp lại:
   - Nếu có ma hãy hồ thì sẽ tóm cổ đưa về làm bằng.
   Nói rồi đi vào. Thấy lau sậy mọc khuất cả lối đi, các loài cỏ dại mọc rậm như gai.
   Hôm đó, nhằm khoảng đầu tháng, trăng non mờ nhạt, nên cửa ngõ cũng phân biệt được.
   Ân đưa tay lần vách mà đi mãi, mới đến khu lầu phía sau.
   Trèo lên sân thưởng nguyệt, thấy sáng sủa, sạch sẽ, một vành trăng sáng ngậm trên đầu núi, ngồi một lúc lâu, không thấy có gì lạ, trong bụng cười thầm cho là thiên hạ đồn hão.
   Rồi giải chiếu xuống đất, gối đầu lên hòn đá, nằm ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ.
   Canh khuya, lơ mơ muốn ngủ, Ân chợt nghe dưới lầu có tiếng giầy lẹp kẹp đi lên.
   Ân vờ ngủ, ghé mắt xem, thấy một nàng áo xanh xách chiếc đèn hoa sen, thốt nhiên nhìn thấy Ân thì giật mình lùi bước, bảo với người đi sau rằng:
   - Có người lạ trên này.
   Người bên dưới hỏi:
   - Ai vậy?
   Cô gái đáp rằng:
   - Không biết.
   Giây lát, một ông già bước lên, đến tận nơi nhìn kỹ, nói:
   - Ðây là quan thượng thư họ Ân. Ngài đã ngủ say, ta cứ làm việc mình. Ông lớn là người không câu nệ, chắc không lấy làm lạ mà quở trách đâu.
   Họ bèn đưa nhau lên, vào cả trong lầu. Các cửa lầu mở hết. Một lát nữa, kẻ đi người lại càng nhiều. Trên lầu, đèn sáng như ban ngày.
   Ân khẽ cựa mình, cất tiếng ho hắng.
   Ông già thấy ông đã tỉnh, bèn bước ra, quỳ xuống thưa rằng:
   - Kẻ hèn mọn này có đứa con gái sắp gả chồng, đêm nay cho