Truyện :
Số trang :
7
3
admin
2013-04-04 10:14:01
2317
4
Chuyển đến trang :
   Ing Núi nói nho nhỏ:
   - Mình phải bắt đầu canh gác từ đêm nay. Ai nấy đều sợ, nhưng Núi nghĩ rằng đêm nay rất quan trọng.
   Ing Tí đồng ý với anh:
   - Núi nói đúng vì cái con hay cái thằng quái vật đó ra tay mỗi năm ngày, mà Ing Nóc chết cách nay vừa đúng năm ngày.
   Ông bố lên tiếng:
   - Bố hãnh diện vì sự can đảm của hai con, nhưng Núi và Tí phải biết là con quái vật đó ra tay không báo trước. Cho tới nay, cả mấy con vật và Ing Nóc đều bị nó giết một cách êm thắm, không ai nghe thấy tiếng kêu la hay thấy dấu vết nào chứng tỏ có sự chống cự. Khi canh gác, Núi và Tí có biết phải coi chừng cái gì, phải đề phòng cái gì hay không?
   Bố ngưng lại quay nhìn bà nội:
   - Núi và Tí phải cẩn thận lắm phải không mẹ?
   Bà cụ nhìn con và hai cháu, run rẩy. Ba bố con Núi lại tiếp tục thảo luận, không chờ bà cụ lên tiếng vì bà cụ đã bị lẫn từ nhiều năm qua.
   Núi trình bày kế hoạch với bố:
   - Đêm nay, con và Tí sẽ đem cung tên ra gác ngoài bìa rừng, trên con đường từ rừng vào bản. Nếu đêm nay con quái vật vào bản tìm mồi, nó sẽ phải đi trên con đường đó.
   Bố có vẻ lo lắng:
   - Nếu gặp nó, ai sẽ bảo vệ cho các con?
   Núi đáp:
   - Anh em con sẽ bảo vệ lẫn nhau. Chúng con đứng cách nhau khoảng nửa con suối để có thể nghe tiếng gọi của nhau. Nếu có gì xẩy ra cho một đứa, đứa kia sẽ tới cứu kịp thời khi nghe tiếng la. Con và Tí đứng quay lưng vào bản nên nếu con quái vật xuất hiện từ phía bìa rừng, chúng con sẽ thấy ngay.
   Ing Tí lên tiếng:
   - Phải có người làm việc đó vì không biết nạn nhân kế tiếp là ai. Mình không thể ngồi yên chờ con quái vật tới cấu cổ từng người.
   Bố đứng dậy đi quanh trong nhà trước khi nói với hai con bằng một giọng nghèn nghẹn:
   - Núi và Tí phải cẩn thận. Bố muốn hai con còn sống trở về với bố sáng mai.
   Hai anh em Núi và Tí lượm cung tên ở góc nhà lên, đồng thời mỗi người cầm theo một cây rựa.
   Trước khi bước ra ngoài, Núi nói với bố:
   - ở nhà bố phải coi chừng nội, đừng để con quái vật làm hại nội.
   Bố nhìn cây rựa cài trên tường rồi vỗ vai Ing Núi:
   - Núi đừng lo, nó mà tới đây bố sẽ chặt nó như chặt cây mía.
   Bên ngoài trời tối như mực. Hai anh em Núi và Tí lặng lẽ tiến về phía bìa rừng. Gần tới nơi, Tí nói nho nhỏ với anh:
   - Núi ơi, không biết nó giống cái gì hà Núi?
   Núi đáp:
   - Núi nghĩ rằng nó là con chim khổng lồ trên trời phóng