Truyện :
Số trang :
3
3
admin
2013-10-10 07:20:29
2703
4
Chuyển đến trang :
mình và cứ như vậy cả ba người tiếp theo lần lượt úp hết bàn tay trái lên đầu người ngồi theo chiều ngược kim đồng hồ. Sau khi bàn tay thứ tám úp xong người cầm cái khẽ hô: 1, 2, 3 và cả bốn người cùng ấn nhẹ xuống. Sau khi ấn xong, cả bốn người cùng đưa ngón trỏ vào vị trí mình phụ trách và cùng nâng lên mà không cần hô 1, 2, 3 nữa. Người ngồi sẽ được nâng cao khỏi mặt ghế lên đến cao hết tầm tay nâng. Nếu chơi tốt, có thể khiêng đi một vòng và đặt lại chỗ ngồi cũ.
   Chú ý ấn nhẹ thôi. Nếu ấn mạnh quá, người ngồi sẽ sụn cổ đấy. Không khí khi chơi cũng giống như trò Khiêng Ma: Nghiêm trang, không cười đủa.
   Năm 1973, tôi đã chơi trò này bên Ba Lan. Lúc đầu khiêng một sinh viên Việt Nam rất dễ vì trọng lượng còn nhỏ, khoảng 55 kg; nâng cao hết tầm tay với. Lần sau, có một sinh viên Ba Lan vào, thấy ngạc nhiên nên cũng đòi chơi đứng nâng và yêu cầu ngồi để mọi người nâng. Đến lượt ông bạn này thì quá nặng nên chỉ nâng đến độ cao phân nửa trường hợp đầu thì do quá nặng và một người chơi phì cười thế là anh ta rơi phịch xuống ghế. May mà không việc gì. Anh ta nặng khoảng 80 kg.